Overzicht van onze diensten

Telelingua leidt allerhande projecten voor globalisering en internationalisering in goede banen. Behalve de vertaling van documenten en content in alle talencombinaties bieden wij ook uitgebreide diensten voor meertalig documentbeheer aan.

Neem contact met ons op voor een nog persoonlijkere aanpak.

 

Vertaling: content in een brontaal omzetten in een doeltaal.

Terminologiebeheer: woordenlijsten en terminologiebanken aanmaken en bijhouden.

Kwaliteitszorg: nalezen, meertalige documentcorrecties, herschrijven en copywriting.

Lokalisatie: een product of een dienst aanpassen aan specifieke taalaspecten en plaatselijke gebruiken. Lokalisatie omvat niet alleen vertaling, maar ook de aanpassing aan culturele en administratieve voorschriften, rekening houdend met regionale bijzonderheden (valuta, toetsenborden, lettertypes, kleurcodes, uitdrukkingen ...).

Technical writing: ondersteuning bij het opstellen van documentatie in de brontaal, met het oog op een vlotter vertaalproces.

Aanmaak en beheer van vertaalgeheugens: gegevensbanken om eerdere vertalingen te hergebruiken, zodat terugkerende zinnen in een document niet telkens opnieuw moeten worden vertaald. Vertaalgeheugens leiden tot meer kwaliteit en eenvormigheid, en helpen de kostprijs en leveringstermijn te drukken.

Advies inzake internationalisering: advies bij het opstellen van productdocumentatie, ter bevordering van de vertaling en de kwaliteit in alle talen

Advies omtrent documentatie- en terminologiebeheer: van ontwerp tot publicatie van documenten, via vertaling en integratie in contentmanagementsystemen (CMS), bijvoorbeeld  (CMS’en zijn systemen en software voor de productie en opmaak van content). Dankzij haar IT-expertise en technologische kennis kan Telelingua interfaces op maat creëren om het beheer van bestanden uit dergelijke CMS’en te optimaliseren en de voordelen van vertaalgeheugens ten volle te benutten.

Ontwikkeling van automatiseringstools voor documentbeheer: creatie van gepersonaliseerde IT-toepassingen die de technische omgeving van de klant respecteren en meertalig documentbeheer productiever maken. Dankzij haar IT-expertise en technologische kennis kan Telelingua interfaces op maat creëren om het beheer van bestanden uit dergelijke CMS’en te optimaliseren en de voordelen van vertaalgeheugens ten volle te benutten.

Meertalige opmaak: de vertaalde teksten worden in de oorspronkelijke lay-out gegoten, om vertaalde bestanden te leveren die klaar zijn voor publicatie of druk.

Legalisatie van documenten: echtverklaring van de vertaling van een juridisch document door rechtbanken en ministeries van Buitenlandse Zaken (beëdigde vertaling).

Drukwerk en distributie: het drukken en de internationale levering van vertaalde documenten.

Meertalige IT-tests: visuele en functionele tests van software, debugging, websitetests, compileren van online helpbestanden en testen van e-learningbestanden, om na te gaan of na vertaling alles nog naar behoren functioneert.

Multimedia: vertaling en opname van multimediacontent, ondertiteling, audio- en videotranscriptie.

Tolkdiensten: op congressen, seminars en andere evenementen stellen wij het nodige (geluids)materiaal voor tolkwerk ter beschikking. We kunnen tevens zorgen voor het notuleren tijdens dergelijke bijeenkomsten, of voor het redigeren van samenvattingen of notulen achteraf.

Automatische vertaling (machinevertaling): sommige van onze klanten werken met grote volumes technische documentatie waarvoor zeer strakke vertaaldeadlines gelden. In die gevallen kan automatische vertaling een oplossing bieden, op voorwaarde dat het vertaalproces voldoende tijd voorziet voor editen achteraf. Telelingua hanteert een beproefde aanpak waarbij het gebruik van vertaalgeheugens en woordenboeken wordt gecombineerd met machinevertaaltools, aangevuld met controle achteraf door revisoren die ervaring hebben met machinevertaling.

Onze aanpak

Wij streven naar duurzame samenwerking in termen van:

Kwaliteit: wij garanderen onberispelijke kwaliteit en een perfecte beheersing van de behandelde onderwerpen, zowel in technisch opzicht  als wat de getrouwe weergave van de brontekst betreft (kwaliteitscontrole).

Reactiesnelheid en aanpassingsvermogen: onze teams leiden al uw projecten in goede banen, ongeacht behoeften en omstandigheden.

Specialisatie: onze vertaalteams zijn uitermate ervaren in verschillende domeinen (financieel, juridisch, biomedisch, technologie, industrie, consumptie, energie, milieu, SAP, ...).

Naleven van uw instructies, handvesten, stijlgidsen enz.: wij verzamelen uw instructies en referentiemateriaal in kits die we verder aanvullen en aanpassen afhankelijk van uw verschillende projecten en producten. Die kits worden aan alle betrokkenen bij het project bezorgd.

Vaste teams: wij zorgen voor een duurzame band met vaste interne en externe teams om eenvormig en samenhangend te kunnen werken op lange termijn.

Vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid en beroepsethiek: onze klantenreferenties, certificaten en wettelijke aansprakelijkheid zijn stuk voor stuk elementen die garanderen dat wij de inhoud van de ons toevertrouwde documenten niet openbaar maken.

Belangrijkste succesfactoren

 • Teams van deskundigen: projectmanagers, vervangende PM's, vertalers en revisoren
 • Procedures op maat van de klant, geheel volgens de normen van de sector
 • Strikte selectie en permanente evaluatie van gespecialiseerde vertalers
 • Efficiënt intern ERP-systeem om te allen tijde over de nodige informatie te beschikken en snel te kunnen handelen
 • Vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • Efficiënt bestandsbeheer (workflow + toegankelijkheid)
 • Nauwgezette planning
 • Stijlrichtlijnen en terminologiebeheer op maat (kwaliteitscontrole)
 • Beheer van feedback en revisie (kwaliteitsanalyses)
 • Proces van constante monitoring & evaluation (M&E) (vergaderingen, teleconferenties enz.)
 • Beveiligde IT-infrastructuur

Vertaling is met andere woorden niet het einddoel. Zoals blijkt uit ons ruime dienstenaanbod willen wij u een globalere aanpak bieden, en u bij de volledige documentatieworkflow begeleiden. In dat opzicht stellen wij met plezier samen met u een actie- en follow-upplan op, om de gerealiseerde prestaties en de productiviteitswinst in te schatten.