VERTALING

VERTALING

Telelingua biedt al sinds 1985 vertaal- en lokalisatiediensten, voor alle talencombinaties en elke type document, aan meer dan 1500 klanten over de hele wereld. Onze teams zijn in staat al uw documenten te vertalen en ze u omgezet terug te bezorgen met respect voor de boodschap en het originele bestandsformaat. En dat ongeacht het medium en het land waarvoor de inhoud bestemd is. Wij krijgen dagelijks honderden bestanden van allerlei typen te verwerken, die wij voorbewerken zodat onze gespecialiseerde vertalers ze in de allerbeste omstandigheden kunnen vertalen, met behulp van de tools die we hun ter beschikking stellen. Doeltreffend beheer van vertaalprojecten vloeit voort uit organisatorische knowhow, individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheden, duidelijke procedures, de nodige controlefases en menselijk competentie. De sleutelfactoren daarbij?

PERSOONLIJK CONTACT EN NAUWGEZETTE COMMUNICATIE

De projecten van eenzelfde klant worden altijd aan dezelfde projectmanager toevertrouwd. Een gepersonaliseerde samenwerking die tot meer doeltreffendheid leidt. De projectmanager garandeert de goede gang van zaken, als een soort van dirigent. Zijn of haar doordachte, snelle en vriendelijke aanpak betekenen een echte meerwaarde voor het projectbeheer. De projectmanager stuurt en coördineert de verschillende betrokkenen bij een project, zowel intern als extern. Hij of zij beheert de planning en is uw voornaamste aanspreekpunt voor de dagelijkse communicatie tijdens het project. De projectmanager vormt als het ware een uitbreiding van uw eigen team of uw afdeling. Behalve hun vertaalopleiding of taaltechnologische vorming hebben onze projectmanager een gedegen kennis van de sectoren waarin u actief bent. Die professionele expertise wenden ze aan om u het beste meertalige documentbeheer te bieden, afhankelijk van uw omgeving.

GESPECIALISEERDE VERTALERS

Telelingua beschikt over een wereldwijd netwerk van professionele vertalers die uitsluitend naar hun moedertaal vertalen. Daarbij hanteren we strenge selectiecriteria en procedures voor permanente evaluatie. Wij onderhouden duurzame relaties met onze vertalers, om wederzijds vertrouwen en doeltreffende samenwerking op te bouwen en te behouden. Elk van onze vertalers is een expert binnen zijn of haar domein.Traduttore traditore? Deze Italiaanse woordspeling, die letterlijk ‘Vertaler, verrader’ betekent, impliceert dat een vertaling nooit een perfecte weergave van het origineel kan zijn. Als dat al zo is, dan proberen wij de perfectie toch zo goed mogelijk te benaderen. Woord voor woord vertalen is uit den boze. Maar al te zeer afwijken van de tekst van de klant is dat evenzeer. Het komt erop neer de bedoeling, de betekenisnuances en de stijl van de brontekst te eerbiedigen, zodat de lezer niet merkt dat het om een vertaling gaat. In het Middelnederlands werd 'vertalen' louter in de betekenis van 'vertellen' of 'vermelden' gebruikt, dus uiten via taal. In wezen is dat ook ons doel: onze klanten helpen hun verhaal te vertellen, hun boodschap te vermelden, zij het dan niet gewoon via taal, maar van de ene taal in de andere.

KWALITEITSZORG

Om de kwaliteit van vertalingen objectief in te schatten, hanteren onze revisoren strikte en uniforme evaluatiecriteria. Die informatie wordt bijgehouden in een centrale gegevensbank, voor een kwalitatieve en kwantitatieve follow-up van de prestaties van onze vertalers. Zo weten we perfect hoe hun niveau evolueert. Dat stelt ons in staat om gerichte, al dan niet uitgebreide kwaliteitscontroles uit te voeren, afhankelijk van het project en de situatie. En dat met behulp van zelfontwikkelde of standaardtools.

TALENCOMBINATIES

Wij bieden vertaling aan in zeer veel talen: in het bijzonder Europese talen, Oost-Europese talen, Baltische talen, Aziatische talen, Scandinavische talen en talen die van rechts naar links worden geschreven en gelezen (RTL). En dat voor de meest uiteenlopende domeinen, gaande van finance en industrie tot biomedische wetenschappen en telecom.

WELOMLIJNDE PROCEDURES

Elk van onze klanten wordt gekenmerkt door zijn eigen, specifieke documentbeheer. Daarom is het belangrijk procedures voor het vertaalbeheer uit te stippelen op basis van die klanteigen kenmerken, en tegelijk de leveringstermijn, de kwaliteit en de kostprijs te optimaliseren. Onze procedures worden omschreven en regelmatig bijgewerkt in een handleiding voor kwaliteitsbeheer die voldoet aan de ISO 9001:2008-norm. Dat geheel van procedures gebruiken onze medewerkers als referentiekader en als tool voor permanente opleiding. Dat stelt iedereen in staat zijn of haar taken correct uit te voeren, aan de specifieke verwachtingen van de klanten te voldoen en eventueel bij te sturen waar nodig om het beoogde eindresultaat te bereiken.

MONITORING

We kunnen op elk moment de voortgang van elk project in detail controleren. We kunnen een historisch overzicht van voorgaande projecten nagaan en zo nuttige informatie voor huidige projecten verzamelen. We beschikken over een overzicht van alle relevante informatie omtrent elke klant (terminologie, bijzonderheden, vorige projecten ...) en elke vertaler (kwaliteit, ervaring, beschikbaarheid ...). Voor elk project kunnen we budget en planning nauwgezet controleren. Stuk voor stuk functionaliteiten die ons informatiebeheersysteem TILT ons biedt. Dankzij dat programma kunnen onze projectmanagers zeer snel de juiste beslissingen nemen. Ons online samenwerkingsplatform T-Portal maakt het dan weer mogelijk voor klanten om een overzicht van alle projecten in realtime te krijgen. Het betreft een sterk beveiligde website die 24 uur per dag toegankelijk is, met gebruikersprofielen die aanpasbaar zijn naargelang van de behoeften. Via dat portaal kunnen alle bestanden, administratieve documenten, woordenlijsten, planningen, vragen en antwoorden omtrent projecten worden gecentraliseerd. Gebruikers kunnen online de status en de workflow van projecten volgen. Zo garandeert T-Portal bijvoorbeeld de optimale uitwisseling van informatie tijdens de gelijktijdige validatie van vertalingen door de verschillende nationale vestigingen van grote bedrijven. Kortere leveringstermijnen, vereenvoudigde werkprocessen, transparante en makkelijk toegankelijke info ... Deze tool biedt zowel onze klanten als onze interne en externe medewerkers uitsluitend voordelen.

GEBRUIKSKLARE DOCUMENTEN

Bij het vertalen wordt de oorspronkelijke bestandsindeling van de documenten gerespecteerd (xml, html, InDesign, QuarkXPress, FrameMaker, PageMaker, Microsoft Office suite …). Daardoor laten we onze klanten tijd winnen. Ook een lay-outcontrole maakt daar deel van uit.

NALEVEN VAN DEADLINES

Elk jaar beheren wij ettelijke duizenden projecten. Wij beseffen dat vertaling voor de klant slechts een stap is binnen een globaler proces. Daarom proberen wij steevast hoogstaande vertaling te leveren en tegelijk de afgesproken deadlines na te leven, om de planning van de klant niet te ontregelen.

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID

Alle gegevens die onze klanten ons toevertrouwen worden als vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Zowel onze interne als onze externe medewerkers leven wat dat betreft strikte procedures na. Geavanceerde technologie beschermt de toegang tot onze kantoren en IT-systemen. IT-gegevens worden dagelijks gearchiveerd.