SOFTWARELOKALISATIE

SOFTWARELOKALISATIE

Het vertaalberoep deint mee op de golven van de technologische evolutie: software, websites, telecomproducten, multimediatoepassingen, kantoorautomatisering ... Al die elektronische producten en diensten hebben een mondiaal bereik en hanteren meertalige informatie.

De lokalisatie van die applicaties en producten omvat een brede waaier van activiteiten. Eenvoudig samengevat bestaat lokalisatie uit het extraheren van tekst uit bronapplicaties, die laten vertalen door onze gespecialiseerde teams en vervolgens weer in de applicaties integreren. Lokalisatie gaat gepaard met complexe technische handelingen uitgevoerd door allerlei deskundigen zoals vertalers, testers, grafici, programmeurs en projectmanagers. De doeltreffende integratie van al die stappen is cruciaal voor het welslagen van een lokalisatieproject.

 

AANGEPASTE PROCESSEN

Op basis van onze vertaalervaring met talloze software-uitgevers hebben we lokalisatieprocessen kunnen ontwikkelen die aangepast zijn aan elke situatie: vertalen van de software, screenshots, online helpbestanden, gedrukte documentatie en verpakkingen; opstellen van testscripts, testen en debuggen van de software enz. We willen er dus voor zorgen dat uw vertaalde software de functionele, taalkundige en culturele perfectie benadert. Dat betekent dat we in elke stap van het lokalisatieproces kunnen ingrijpen: van het opstellen van het bestek vooraf, over het identificeren/extraheren van de te vertalen softwarestrings, tot het visueel en functioneel testen van de gecompileerde applicatie achteraf.

LOKALISATIETEAMS

Wij beschikken over teams van vertalers en revisoren die over de nodige taalkundige én technische lokalisatiekennis beschikken. Dankzij hun jarenlange ervaring zijn zij volledig vertrouwd met het vertalen van bijvoorbeeld foutmeldingen, sneltoetsen of met de resizing van dialoogboxen.

KWALITEITSZORG

Onze teams die zorgen voor de kwaliteitszorg, zijn perfect vertrouwd met de kwaliteitsprocedures eigen aan lokalisatie. De taalkundige en terminologische samenhang van alle onderdelen (software, online helpbestanden, documentatie en screenshots) garanderen; taalinstructiekits aan het begin van de projecten samenstellen ... Dat zijn slechts enkele voorbeelden van de procedures die zij naleven om aan de wensen van elke klant te voldoen en een hoogstaand eindresultaat te verzekeren.

TOOLS

Al onze medewerkers hebben krachtige tools tot hun beschikking die eveneens coherent taalgebruik moeten helpen garanderen. Die tools zijn perfect aangepast aan de vereisten van lokalisatie. Het betreft niet alleen ondersteunende vertaaltools (vertaalgeheugens en terminologiebanken), maar ook gespecialiseerde lokalisatiesoftware, zoals Alchemy Catalyst, Passolo, Microsoft Localisation Studio en RC WinTrans. Tot slot ontwikkelen onze technisch gevormde medewerkers continu en op vraag tools op maat, om de integriteit van de codes van de te lokaliseren applicatie te waarborgen.

ENGINEERING EN TESTING

Softwarelokalisatie is technisch veeleisend. Dankzij onze expertise en beproefde aanpak leiden wij lokalisatieprojecten in goede banen, die het imago van onze klanten ten goede komen. Onze projectmanagers leveren altijd uitstekend werk binnen de toegewezen termijnen en budgetten. Bovendien is het mogelijk de gelokaliseerde applicaties te laten testen. Ons team van softwaretesters is gespecialiseerd in het opsporen van functionele bugs en taalbugs, lokalisatieproblemen en fouten in de gebruikersinterface.