ANDERE TAALDIENSTEN

ANDERE TAALDIENSTEN

Onze andere taaldiensten bestaan onder meer uit nalezen, revisie en het uitvoeren van correcties, diensten omtrent terminologie en vertaalgeheugens, copywriting, technical writing en tolkwerk.

Terminologie

Behalve de klassieke diensten zoals nalezen, revisie en het uitvoeren van correcties, bieden wij ook diensten omtrent terminologie en vertaalgeheugens aan (dat zijn gegevensbanken waarin alle vertaalinhoud van een bepaalde klant wordt bewaard). Elke onderneming hanteert een bedrijfseigen jargon. Het is dus belangrijk om dat taalgebruik te onderscheiden en vast te leggen voor de verschillende talen, om de boodschap getrouw en op maat van het bedrijf te kunnen weergeven. Daarom stellen wij aan het begin van een nieuwe samenwerking en bij sleutelprojecten voor om een woordenlijst of een terminologiebank aan te leggen. Naarmate de samenwerking vordert, vullen we die hulpmiddelen verder aan op basis van klantenfeedback. Dat vormt de basis voor coherent terminologiegebruik in uw documenten, voor alle talen. Ook binnen uw onderneming kan die terminologische ondersteuning uw medewerkers helpen eenvormige teksten te produceren.

Vertaalgeheugens

Ook vertaalgeheugens helpen ons om het taalgebruik in uw documenten eenvormiger te maken. Vertaalgeheugens vergemakkelijken het werk van de vertaler, vooral in het geval van updates van documenten, van overlappende documentatie en van grote volumes die zeer snelmoeten worden vertaald. De tastbare voordelen van vertaalgeheugens? Tijd winnen, de kosten drukken en duidelijke coherentie qua taalgebruik en stijl. Daarom besteden wij de nodige aandacht en tijd aan het creëren en het up-to-date houden van vertaalgeheugens, op basis van onze ervaring en uw feedback.

Copywriting

Een andere specifieke taaldienst die wij verschaffen is copywriting. Het imago van uw onderneming wordt via verschillende kanalen uitgestraald: technische documentatie, commerciële teksten, juridische documenten, enz. Misschien schakelt u voor bepaalde media (zoals brochures of websites) een communicatiebureau in om de redactionele kant te verzorgen. In die gevallen volstaat een gewone vertaling doorgaans niet. Net zoals u voor de brontekst extra aandacht besteedt aan een passende stijl (register), doen wij dat ook voor de vertaling. We laten de vertalingen namelijk nalezen en aanpassen door een tweede team, dat de doeltekst niet meer vergelijkt met de brontekst. Met als doel het eindresultaat zo natuurlijk, vlot en overtuigend mogelijk te laten klinken.

Technical writing

Een ander aspect dat een grote impact heeft op het vertaalresultaat, is de kwaliteit van de brontekst. Daarom bieden wij ook technical writing (het opstellen van technische documentatie) aan. Onze technical writers kunnen bij u ter plaatse aan de slag of ze kunnen op afstand werken, na te zijn gebrieft over uw bestek en verwachtingen. Er wordt regelmatig overlegd met uw medewerkers (ontwikkelaars, projectleiders en gebruikers) en gebruik gemaakt van krachtige tools (met name CMS-tools). Zo kunnen onze technical writers uw producten en/of diensten gestructureerd, vlot leesbaar en helder documenteren.