TOOLS VOOR PROJECTBEHEER

TOOLS VOOR PROJECTBEHEER

Our klantgerichte tools voor projectbeheer omvatten een extranet (T-Portal®), een online validatiecentrum (OVC), een forum (T-Query®) en een projectmanagementsysteem (TILT®).

T-Portal® (extranet)

Telelingua heeft een portal (extranet) ontwikkeld waarmee onze klanten rechtstreeks, in realtime, toegang krijgen tot de status van hun projecten en alle daarmee samenhangende informatie. Bovendien automatiseert T-Portal veel van de bij grote projecten vereiste communicatie (de portal dient bijvoorbeeld als een centrale opslagplaats voor alle contactgegevens van de teamleden die aan een project werken).

T-portal van Telelingua

Van al uw projecten kunt u online de gegevens inzien, waaronder de vorige en huidige status, deadlines, financiële informatie, talencombinaties en nog veel meer. U kunt opdrachten aanleveren en behalve bestanden ook referentiemateriaal voor een project of een opmerking voor de vertaler uploaden. We kunnen uw bedrijfslogo opnemen in de interface om zo uw dashboard te personaliseren.

Verder biedt T-Portal een aantal linguïstische tools, zoals BIGS® en een online validatiecentrum.

Online validatiecentrum

Ons online validatiecentrum wordt gebruikt door klanten die een vertaling eerst door hun plaatselijke dochteronderneming (of dealer) willen laten goedkeuren alvorens de vertaling te laten drukken of op een website te plaatsen.

Met deze online tool kan de plaatselijke 'validator' in een uiterst gebruiksvriendelijke omgeving de brontekst naast de vertaling weergeven. De corrector kan de vertaling dan bewerken, opmerkingen toevoegen en de oorspronkelijke lay-out van het brondocument bekijken voor meer context. Handmatig, foutgevoelig en tijdrovend knip- en plakwerk behoort daarmee definitief tot het verleden! Om het de plaatselijke corrector gemakkelijk te maken, hebben we een functie toegevoegd om alleen nieuwe zinnen weer te geven (en alle inhoud van een vorige vertaling weg te laten). Zo kan bij het bijwerken van de content van een catalogus of brochure veel tijd worden bespaard. En vooral belangrijk is dat alle correcties en wijzigingen van de corrector automatisch worden doorgevoerd in het vertaalgeheugen van de klant, zonder extra kosten.

Bij een website of online content weet de klant dan zeker dat de lokale content is goedgekeurd, wat tot een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing leidt bij het 'live' gaan.

T-Query (forum)

Via deze online tool van Telelingua (momenteel nog in ontwikkeling) zullen alle vragen van projectmedewerkers kunnen worden gecentraliseerd en antwoorden eenvoudig worden doorgestuurd. Stakeholders van de klant kunnen hieraan deelnemen door vragen te beantwoorden die alleen door de klant kunnen worden beantwoord (bv. de betekenis van een brontaalzin of een bepaalde term).

T-query van Telelingua

  • Online centralisatie van vragen en antwoorden voor alle talen.
  • Geen Excel-sheets en e-mails meer; geen problemen meer met versiebeheer.
  • Doordat projectgegevens opnieuw worden geïmporteerd, vormen ze een kennisbank voor toekomstige projecten over hetzelfde onderwerp.
  • Deze kennisbank is toegankelijk op grond van specifieke gebruikersrechten (privé/openbaar, talen, gebruikersprofiel).

TILT2® (projectmanagementsysteem)

Stel u voor dat een klant met kantoren in 70 landen en met meer dan 1000 medewerkers die bevoegd zijn om orders te plaatsen ons vraagt om naar meer dan 100 talen te vertalen; er is dan duidelijk behoefte aan een krachtig bedrijfssysteem voor projectbeheer.

Met TILT2 krijgen onze projectmanagers eenvoudig toegang tot alle relevante gegevens om snel een project voor te bereiden, waarbij de gegevens automatisch worden opgenomen in een raming of een rapport. Het systeem biedt informatie over alle aan het project toegewezen resources en genereert de rapporten die onze klanten nodig hebben: gemaakte kosten, werk in behandeling, deadlines en algemene administratieve gegevens.

TILT2, het geavanceerde door Telelingua ontwikkelde ERP-platform, is verbonden met T-Portal, zodat u 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang hebt tot ons extranet. Voor klanten die voornamelijk in een geautomatiseerde omgeving werken, kan een API (Application Programming Interface) worden verstrekt om te verbinden met TILT2. Via deze API kunnen ECM- (Enterprise Content Management), CM- (Content Management), ERP- (Enterprise Resource Planning) en andere relevante systemen worden verbonden. De API ondersteunt de volledige workflow, van aanvraag en offerte tot uiteindelijke levering. Het is een RESTful-service die gebruik maakt van JSON en/of XML. Neem voor meer informatie contact op met ons Technical Services Team .